อัตราค่าออกแบบและทำอาร์ตเวิร์ค

ออกแบบโฆษณาลงนิตยสาร ออกแบบโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ ออกแบบงานพิมพ์
ขนาด
ราคาต่อหน้า
ราคาหน้าคู่
ขนาด
ราคาต่อหน้า
ราคาหน้าคู่
ประเภท
ขนาด
ราคาต่อชิ้น
A4
3,000
5,000
1P
9,000
15,000
โบรชัวร์
A4 หน้า-หลัง
3,500
A5
2,000
3,000
1/2P
5,000
-
โบรชัวร์
A3 หน้า-หลัง
5,000
1/4P
3,500
-
โปสเตอร์
A4
3,000
โปสเตอร์
A3
5,000
โปสเตอร์
A2
8,500
Booklet
ภาพวาดการ์ตูนประกอบ Multimedia

ประเภท
ราคาต่อหน้า (สี)
ราคาต่อหน้า (ขาวดำ)
ประเภท
ราคารูปสีต่อชิ้น
ราคาขาวดำต่อชิ้น
Web E-Book Presenttation
นิตยสาร, วารสาร
300
150
ขนาดประมาณ A4 ทั่วไป
2,000
1,000
1,500 1,500 1,500
เอกสารวิชาการ
50
50
รูปเล็กประกอบ
300
150
อื่นๆ ราคาตามแต่จะตกลงกัน โทร. 086 742-5910

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...