วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

งานออกแบบป้ายไวนิล Boat Lagoon Park Residence

งานออกแบบป้ายไวนิล Boat Lagoon Park Residence

งานนี้ขอ 2 เป็น 2 ภาษา นานนานจะมีงานอย่างนี้มาสักครั้ง ด้วยลูกค้าและความต้องการบ้านในภูเก็ตนั้น มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (ซึ่งชาวต่างชาติก็มีหลายชาติอีก)

งานออกแบบป้ายไวนิล Boat Lagoon Park Residence
ป้ายภาษาอังกฤษ แบบที่ 1
งานออกแบบป้ายไวนิล Boat Lagoon Park Residence ชิ้นนี้จึงเป็น 2 ภาษา นอกจากภาษาไทยแล้ว จึงได้จัดทำภาษาอังกฤษอีกภาษานึง (ต่อไปอาจมีภาษารัสเซีย ภาษาจีน ฯลฯ แล้วแต่กลุ่มของความต้องการ)

ความยากของงานนี้จึงอยู่ที่การทำให้แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปในทางเดียวกันของตัวหนังสือ ทำยังไงให้เห็นถึงจุดเด่นของโครงการและอยกไปเยือนสักครั้ง

งานออกแบบทำการแยก 2 ภาษาอย่างชัดเจน จากการประชุมแล้ว หากนำทั้ง 2 ภาษามารวมกันในใบเดียว งานจะแน่นและทำให้ตัวหนังสืออ่านไม่ออก ภาพจะถูกตัวหนังสือบังไปหมดเลย จึงสรุปให้ทำแยกจะทำให้ได้ผลดีมากกว่า

Project Description

Customer : Boat Lagoon Park Residence
Job : Vinyl Banners
Specification : size W: 60 cm. X H: 120 cm.


งานออกแบบป้ายไวนิล Boat Lagoon Park Residence
ป้ายภาษาไทย แบบที่ 1

งานออกแบบป้ายไวนิล Boat Lagoon Park Residence
ป้ายภาษาอังกฤษ แบบที่ 2

งานออกแบบป้ายไวนิล Boat Lagoon Park Residence
ป้ายภาษาไทย แบบที่ 2

งานออกแบบป้ายไวนิล Boat Lagoon Park Residence
ป้ายภาษาอังกฤษ แบบที่ 3

งานออกแบบป้ายไวนิล Boat Lagoon Park Residence
ป้ายภาษาไทย แบบที่ 3

งานออกแบบป้ายไวนิล Boat Lagoon Park Residence
ป้ายภาษาอังกฤษ แบบที่ 4

งานออกแบบป้ายไวนิล Boat Lagoon Park Residence
ป้ายภาษาไทย แบบที่ 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...