วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

งานออกแบบ E Flyer ล่าสุด

งานออกแบบ E Flyer ล่าสุด

เป็นงานต่อเนื่องจาก Phuket Yellow Pages Flyer และ E Magazine Flyer Promotion เมื่อการแข่งขันไม่หยุดนิ่ง กลยุทธทางการตลาดต่างๆ จึงมีการปรัเปลี่ยนตลอดเวลา

งาน E Magazine Flyer Promotion ตัวล่าสุด เป็นงานออกแบบเพื่อปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น แต่ยังไม่หลุดจากรูปแบบเดิม

ทั้งสีและรูปแบบตัวหนังสือ เพื่อเมื่อทางกลุ่มเป้าหมายได้เห็นจะทำให้นึกถึงองค์กรออก และเป็นงานที่นักออกแบบควรนึกถึงไว้เป็นสิ่งแรกๆ ของการออกแบบ ถึงเอกลักษณ์ขององค์กร ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเนื้องาน


งานออกแบบ E Magazine Flyer Promotion
งานออกแบบ E Magazine Flyer Promotion
งานออกแบบ Phuket Yellow Pages Flyer
งานออกแบบ Phuket Yellow Pages Flyer

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...