วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Google เปลี่ยนหน้าตาให้กับวันพืชมงคล

Google เปลี่ยนหน้าตาให้กับวันพืชมงคล

ย่างเข้าเดือนหกแล้ว "วันพืชมงคล" จึงเปรียบเสมือนวันที่บ่งบอกว่า ถึงเพาะปลูกของชาวนากันแล้วนะครับ

Google ก็ได้ทำหน้าเพจของวันนี้ โดยใช้ลักษณะของพระราชพิธีแรกนาขวัญซึ่งคือ "พระโค" มาเป็นสัญลักษณ์สำคัญ

Google หน้าตาในวันพืชมงคล
Google หน้าตาในวันพืชมงคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...