วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

Happy New Year 2017

สวัสดีปีใหม่ 2560

สวัสดีปีใหม่ 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า

ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี

โปรดประทานพรโดยปรานี

ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย


ส่วนหนึ่งจากเพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ สวัสดีปีระกา เอ้ก อี้ เอ้ก เอ้ก

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...