วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

How to sell Vector

วิธีการส่งขายงาน Vector (How to sell Vector)

หลักในการเตรียม file ที่สามารถนำไปส่งเว็บอื่นๆได้ด้วยคือ
1. EPS10 ขนาดไม่เกิน 15mb.

2. ทำภาพ preview ที่ขนาดใหญ่ 5000 pixels ไปเลย สามารถส่งที่ ss ได้และเว็บอื่นได้ด้วย
จะได้ไม่ต้องทำหลายขนาด save เป็น eps10 และส่งพร้อมภาพ preview นามสกุล jpg ชื่อ file เดียวกันไปพร้อมกัน มันจะไปรวมเป็น file เดียวกันเองตอนใส่ keyword ถ้ามันไม่รวมแสดงว่าทำผิดวิธี ถ้างงก็ลองส่งเลยเดี๋ยวจะรู้เอง ไม่เสียตัง ส่งฟรีครับ ลองทำตามที่บอกส่งดู จะได้รู้

How to sell Vector
วิธีการส่งขายงาน Vector

วิธีส่ง Vector ไปยังเว็บต่างๆ

- shutterstock 123rf veer pocketstock
ส่ง eps10+jpg

- dreamstime
ส่ง jpg เข้าไปก่อน แล้วตอนใส่ข้อมูลเลือก addition format เพื่อส่ง eps10 คู่ไปด้วย
หรือถ้าส่ง FTP ก็ใส่ EPS ใน folder ชื่อ additional มันจะไปรวม กับ jpg เองในเว็บ

- fotolia depositphoto canstockphoto Pond5
ส่ง ZIP FILR ที่มี JPG+EPS10 zip รวมกันเป็น file เดียว

- istockphoto
ส่ง jpg + EPS 10 และต้องอธิบายใน description ด้วยว่าใช้ effect อะไรในงานบ้าง

- vectorstock
zip eps10+jpg 380x400 pixels เท่านั้น

*** shutterstock
JPG + EPS 10 ใส่ตัวหนังสือตัวอย่างในภาพได้ แต่เว็บอื่นไม่ค่อยรับภาพที่มีตัวหนังสือใน

ภาพเพราะขาย jpg ควบคู่ไปด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...