วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Brochure The Nine

งานออกแบบโบรชัวร์ The Nine

งานออกแบบโบรชัวร์ The NINE Wine and Dining Restaurant เป็นงานต่อเนื่องจาก งานออกแบบเมนู แต่ลักษณะงานของโบรชัวร์ยังคงต่อเนื่องมาจากงานของเมนู

งานออกแบบโบรชัวร์ The NINE Wine and Dining Restaurant
หน้าปกโบรชัวร์
งานออกแบบโบรชัวร์ The NINE Wine and Dining Restaurant เป็นโบรชัวร์ที่จำนวนหน้าเยอมาก ทางลูกค้าต้องการเน้นความน่าทานของอาหาร สำหรับโบรชัวร์จะนำไปวางในแหล่งท่องเที่ยวและบรรดารถรับจ้างต่างๆ เห็นปุ๊บ อยากทานปั๊บ และบอกสถานที่ได้ชัด

Project Description

Customer : The NINE Wine and Dining Restaurant
Job : Brochures
Specification : size W: 148 cm. X H: 21 cm.


งานออกแบบโบรชัวร์ The NINE Wine and Dining Restaurant
โบรชัวร์ The NINE ด้านใน

งานออกแบบโบรชัวร์ The NINE Wine and Dining Restaurant
โบรชัวร์ The NINE ด้านใน

งานออกแบบโบรชัวร์ The NINE Wine and Dining Restaurant
โบรชัวร์ The NINE ด้านใน

งานออกแบบโบรชัวร์ The NINE Wine and Dining Restaurant
โบรชัวร์ The NINE ด้านใน

งานออกแบบโบรชัวร์ The NINE Wine and Dining Restaurant
โบรชัวร์ The NINE ด้านใน

งานออกแบบโบรชัวร์ The NINE Wine and Dining Restaurant
โบรชัวร์ The NINE ด้านใน

งานออกแบบโบรชัวร์ The NINE Wine and Dining Restaurant
โบรชัวร์ The NINE ด้านใน

งานออกแบบโบรชัวร์ The NINE Wine and Dining Restaurant
ปกหลังของโบรชัวร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...