วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

งานออกแบบโลโก้ Phuket Music Festival

งานออกแบบโลโก้ Phuket Music Festival

งานออกแบบโลโก้ Phuket Music Festival เทศกาลดนตรีที่ภูเก็ต น่าเสียดายที่งานนี้ไม่ได้จัด แต่ถึงกระนั้นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะในปีต่อๆ มางานเทศกาลดนตรีที่ภูเก็ตก็ได้เกิขึ้น แต่ใช้แซกโซโฟน ทำให้ไปเหมือนกับหัวหิน แจ๊สไปหน่อย

งานออกแบบโลโก้ Phuket Music Festival
งานออกแบบโลโก้ Phuket Music Festival

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...