วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

งานออกแบบหน้า Magazine

งานออกแบบหน้า Magazine

งานออกแบบหน้านิตยสารท่องเที่ยวภาษารัสเซีย

งานออกแบบหน้า Magazine
งานออกแบบหน้า Magazine
การวางโครงหน้า (Layout) หนังสือท่องเที่ยวภาษารัสเซีย ราย 2 เดือน งานหลักที่ถนัดนักจุดขายๆ หลักของหนังสือท่องเที่ยวนั้น นอกจากภาพสวยๆ แล้ว ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งสำคัญ

การนำเสนอภาพที่สอดคล้องไปกับเนื้อหานั้นเป็นสิ่งสำคัญ ชาวต่างชาตินั้นเขาสนใจในวัฒนธรรมของคนไทยจึงได้ข้ามฟ้า ข้ามแผ่นดินมาภาพส่วนใหญ่จึงนำเสนอวิถีชีวตของชุมชน และภาพบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ

Project Description

Customer : Rus Magazine
Job : Layout Magazine Design
Specification : size A4


งานออกแบบหน้า Magazine
งานออกแบบหน้า Magazine
งานออกแบบหน้า Magazine
งานออกแบบหน้า Magazine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...