วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

งานออกแบบป้ายสำหรับการขาย

งานออกแบบป้ายสำหรับการขาย

งานออกแบบป้ายเพื่อสนับสนนุการขาย เป็นโครงการของ Boat Lagoon ซึ่งมีการแบ่งขายที่ดินภายในโครงการ

มีทั้งแบบตามใจลูกค้า และนำเสนอให้ลูกค้า

Design for Sale Boards. งานออกแบบป้ายสำหรับการขาย
งานออกแบบป้ายสำหรับการขาย
Design for Sale Boards. งานออกแบบป้ายสำหรับการขาย
งานออกแบบป้ายสำหรับการขาย
Design for Sale Boards. งานออกแบบป้ายสำหรับการขาย
งานออกแบบป้ายสำหรับการขาย
Design for Sale Boards. งานออกแบบป้ายสำหรับการขาย
งานออกแบบป้ายสำหรับการขาย
Design for Sale Boards. งานออกแบบป้ายสำหรับการขาย
งานออกแบบป้ายสำหรับการขาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...