วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หน้า Google วันที่ 5 ธันวาคม

หน้า Google วันที่ 5 ธันวาคมครับ

สำหรับประชาชนชาวไทยเราคงไม่ต้องบอกกันนะครับ ว่าวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีคือวันอะไร เป็นบุญที่ได้เกิดเป็นข้ารองพระบาทของพระเจ้าอยู่หัว และขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

Google ก็ได้ทำหน้าเพจของวันนี้ โดยใช้ลักษณะของธงชาติไทย วันนี้ Google จึงเป็นสีของธงชาติไทย

หน้า Google วันที่ 5 ธันวาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...