วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

งานออกแบบหัวหนังสือ นิตยสารคนภูเก็จ

งานออกแบบหัวหนังสือ นิตยสารคนภูเก็จ

งานออกแบบหัวหนังสือ "นิตยสารคนภูเก็จ"

ไอเดียเริ่มแรกนั้นมาจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนภูเก็ต ซึ่งสะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรมชิโนโปรตกิส ซึ่งทุกบ้านจะทำทางเดินหน้าบ้านให้เชื่อมต่อกันได้และสะดวกในการเดินและกันฝน

รูปแบบตัวหนังสือจึงโค้งมน และสอดรับกัน ลูกค้าต้องการทำเป็นหนังสือ 2 ภาษาจึงเติมคำว่า "phuket lifestyle" ลงไป

แต่เนื่องด้วยอะไรหลายๆ อย่าง หัวหนังสือนี้ผ่านพิจารณาแต่ไม่ได้นำไปใช้จริง

งานออกแบบหัวหนังสือ นิตยสารคนภูเก็จ
หัวหนังสือ นิตยสารคนภูเก็จ ที่เสร็จแล้ว สีสันจะเปลี่ยนไปตามธีมแต่ละเล่ม

งานออกแบบหัวหนังสือ นิตยสารคนภูเก็จ
เล่มแรกครับ เลย์เอาท์ผมเป็นคนทำไกด์ให้เอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...