วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

งานโปสเตอร์ U Fit Fitness Thailand

เป็นงานขนาด A4 (21 cm. x 29.7 cm.) โดยคอนเซบป์หลักคือ แนะนำสถานที่และเวบไซต์ให้รู้จัก ทีแรกเป็นแนวกระตือรือล้น แต่มาเปลี่ยนสีครั้งสุดท้ายก่อนส่งพิมพ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

งานโปสเตอร์ U Fit Fitness Thailand

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...